Emile Jaensch
Bestuurder Stadsdeel Amsterdam Zuidoost (VVD)
Voor welk probleem is gekozen burgemeester de oplossing?

Mensen vragen me wel eens wat ik vind van de gekozen burgemeester. Zij doelen dan waarschijnlijk op de landelijke discussie waarbij het idee is om de aanstelling van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Dat opent de weg voor een gekozen burgemeester.

Eerlijk gezegd weet ik niet welk probleem dit oplost. De huidige benoeming is al democratisch ingebed. Op basis van een vacature kan gesolliciteerd worden. De gemeenteraad, gekozen door bewoners van de gemeente, heeft een doorslaggevende positie bij de vaststelling van het profiel, selectie van de kandidaat en de uiteindelijke aanbeveling van de nieuwe burgemeester. Bovendien legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad over het door hem gevoerde bestuur. Ik kan niet functioneren zonder het vertrouwen van de gemeenteraad. 

Ik hecht aan de onafhankelijke positie van de burgemeester; niet politiek gedreven, boven de partijen en tussen de mensen. In die functie ben ik voorzitter van de raad en college, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en bewaker van de kwaliteit en integriteit van het bestuur.

Bij een burgemeester met een rechtstreeks kiezersmandaat moet er ook echt wat te kiezen zijn. Dat betekent dat de kandidaat burgemeester een eigen inhoudelijk programma voorlegt, zoals in België. En als die gekozen wordt benoemt deze ook zijn eigen wethouders. Kortom de functie wordt dan politiek en hij staat niet meer boven de partijen. Dat kan bijvoorbeeld lastig zijn als je moet oordelen over integriteit in je eigen bestuur.

Kortom voor welk probleem is de gekozen burgemeester een oplossing? Ik denk dat met de huidige procedure de onafhankelijke positie prima geborgd is.

Inkijkje in procedure uit 2015 voor mijn aanstelling: https://www.zuid-holland.nl/@11450/oegstgeest/

 

Reacties

Rob Alberts op 15-04-2018 17:03

Hoewel ik een democraat in hart en nieren ben ben ik ook geen voorstander van een gekozen burgemeester.

Democratische groet,

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl